מדיניות ונהלים                           קוד אתי להתנהלות עסקית

מדיניות 1.04#

עודכן: 31 ביולי, 2017

 

עמיתים יקרים:

כפי שאתם ודאי יודעים,  COTT  (קוט)  מחויבת לאמות המידה הערכיות הגבוהות ביותר ולניהול עסקים ברמת היושרה הגבוהה ביותר. ללקוחות של קוט, לבעלי המנות ולציבור הרחב מגיעים הסטנדרטים הגבוהים ביותר של מצוינות, המנוהלים בסביבה בה האובייקטיביות והיושרה מהווים חותמת איכות. באופן אישי, אני מאמין כי המחויבות הזאת מצויה בלב הערכים שהופכים את קוט לחברה מעולה. קוד אתי זה להתנהלות עסקית (“הקוד”) מבטא את הסטנדרטים של היושרה והפרקטיקה העסקית שתומכים בערכים הייחודיים לקוט. הקוד הזה נועד גם להדריך אותנו בציות לחוקים, לתקנות ולאמות המידה הערכיות שמושלים בפרקטיקה העסקית שלנו ומגדירים אותנו כחברה בעלת מחויבות עמוקה להתנהלות עסקית ערכית.

נצמדנו לקוד הזה והפכנו אותו למחייב ביחסינו עם הלקוחות והספקים שלנו ולדרישה להמשך ההעסקה של עובדים שלנו ושל אחרים העובדים בשם קוט. אני מצפה מכל עובד, מנהל ודירקטור לקרוא את הקוד שלנו, להבין אותו ולציית לו וזאת מכמה סיבות. תחילה, זה מה שהלקוחות שלנו מצפים מאתנו. שנית, התחייבנו לחיות בהתאם לערכי הליבה שלנו. ובסוף, אם נפעל בהתאם לקווים המנחים הללו בכל ההיבטים של העסקים שלנו, נתפקד בהתאם לעקרונות הנעלים של התנהלות עסקית הוגנת וערכית. התוצאה תהיה מקום שכולנו נמשיך להיות גאים לעבוד בו.

יש לנו מחויבות כלפי בעלי המניות שלנו, כמו גם זה לזה, לנהל את העסקים בצורה חוקית וביושרה הרבה ביותר. חפשו בקוד זה הדרכה כיצד לעמוד במחויבות החשובה הזאת. הקוד הזה אינו רשימה של “אל תעשו”. בזמן ניסוח הקוד, בלתי אפשרי לחזות את כל התרחישים העסקיים האפשריים שבהם עשויים להיתקל, לפיכך אנו מצפים מכם לבחון את הקוד הזה כנקודת מוצא לתכנון הנתיב הערכי הנכון שלאורו יש לפעול. אם אתם לא מבינים דבר מה, תשאלו שאלות ובקשו הבהרות. אנא, חזרו וקראו את הקוד הזה כאשר הבעיה מתעוררת וודאו שאתם ושותפיכם לעבודה דבקים באמות המידה החוקיות והערכיות הגבוהות ביותר. במקום בו הקוד הזה אינו ברור דיו ויש לכם ספק, עליכם להשתמש רק בעיקרון מהותי אחד: “עשו את הדבר הנכון”.

כולנו אחראיים לוודא כי קוט תמשיך להתנהל בהתאם לסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר ולחוק. ביחד נוכל להבטיח כי קוט תמשיך להיות חברה ערכית ויוצאת דופן.

תודה על שאתם שותפים איתי במאמץ הזה.

שלכם,

 

ג’רי פאודן,

מנכ”ל

 

מדיניות ונהלים                           קוד אתי להתנהלות עסקית

מדיניות 1.04#

עודכן: 31 ביולי, 2017

                                    הקוד האתי להתנהלות עסקית של תאגיד COTT

תוכן העניינים:

 1. מטרות וציפיות
 2. ערכי הליבה שלנו
 3. ציות לחוקים
 4. ניגוד עניינים
 5. פעילויות פוליטיות ותרומות; תרומות לצדקה
 6. מלחמה בשחיתות ובשוחד, כולל מתנות ובילויים
 7. תיעוד חשבונות
 8. הגנה על הנכסים של קוט
 9. קוד אתי לבעלי תפקידים בכירים
 10. העובדים שלנו
 11. מידע פנים
 12. תחרות הוגנת
 13. מידע חסוי
 14. קניין רוחני
 15. שמירה על הסביבה
 16. איכות המוצר
 17. עסקים בין לאומיים
 18. אישור תקינות
 19. כתבי ויתור
 20. תקנות לגילוי נאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. מטרות וציפיות

הקוד האתי להתנהלות עסקית של תאגיד קוט (“הקוד”) מדגיש את הערכים היסודיים שלנו והוא נועד כדי לסייע לנו להבין כיצד לקבל החלטות עסקיות יומיומיות באופן הולם, תקין וערכי. תאגיד קוט מחויב להתנהלות עסקית בהתאם לאמות המידה הערכיות הגבוהות ביותר ולכל החוקים. בקוד הזה, המונח “עובדים” מתייחס לכל העובדים, המנהלים והדירקטורים בכל הדרגים של קוט ובעסקים נוספים שקוט מפעילה. הקוד הזה מתייחס באופן שווה לכל העובדים של התאגיד והעובדים של כל החברות הבנות (ייקראו באופן כולל “קוט”) ביחס לתפקידם בקוט ולחובותיהם כלפי החברה.

אתם אחראיים לנהל את עצמכם בהתאם להוראות ולהתניות של הקוד הזה.

המטרות של הקוד הזה כוללות:

 • ליידע אתכם בנוגע לציפיות התרבותיות וההתנהגותיות כדי להבטיח התנהלות עסקית תקינה, הולמת וערכית.
 • לספק לכם הדרכה בנוגע לתקנות הרלוונטיות, החוקים וסוגי המדיניות המשפיעים על הפעילות היומיומית שלכם, כולל הדרכה בנוגע לתרומה פוליטית ותרומה לצדקה וכן, להדריך אתכם מה עליכם לעשות כאשר אתם נתקלים בסחיטה או באיומים.
 • קידום ההגנה על הנכסים של החברה, כולל הזדמנויות תאגידיות ומידע חסוי.
 • סיוע בתהליך הטיפול בנושאים ובשאלות שמעורבת בהם התנהלות עסקית הולמת.
 • זיהוי אמצעים חסויים בהם תוכלו לדווח על הפרות של קוד זה.

הציפיות התרבותיות החשובות שקוט מקווה שהקוד הזה יכונן כוללות:

 • ציות לכל התקנות, החוקים וסוגי המדיניות הנוגעים לפעילות העסקית שלנו ברחבי העולם.
 • יושר, הגינות ומהימנות בביצוע כל הפעילויות של קוט.
 • מודעות לניגודי עניינים בין נושאים מקצועיים לאישיים והימנעות מהם.
 • שמירה על אווירה של העסקה הולמת ביחס לכל אחד מהעובדים של קוט.
 • סיוע להבטחת מקום עבודה בטוח והגנה על הסביבה.
 • טיפוח תרבות בה התנהלות ערכית מוכרת, מוערכת ומהווה דוגמה לכל העובדים.

בסביבה העסקית והרגולטורית של ימינו, הדרישות החוקיות שמשפיעות על הפעילות של קוט עשויות להיות מורכבות ולעיתים, מבלבלות. קוט גם מודעת לכך שדברים משתנים. כתוצאה מכך, לא ניתן לחזות כל נושא ערכי וחוקי והקוד הזה אינו יכול לספק את כל התשובות ולא להחליף את ההתנהגות הכנה והערכית של דירקטורים, מנהלים ועובדים. על הקוד לתפקד כמדריך המסייע לכם לפתור שאלות חוקיות וערכיות.

אתם אחראיים להשתמש בקוד הזה ובשכל הישר שלכם כאשר עולות שאלות ביחס להתנהגות שלכם, או של עובדים אחרים בקוט ואנשים שקוט עובדת איתם או מולם. אם אתם לא מצליחים לפתור את הבעיה, בקשו עזרה.

והעיקר: אתם צריכים תמיד “לעשות את הדבר הנכון”.

 1. ערכי הליבה שלנו

יושרה – אבן הפינה של המהות שלנו

היושרה שלנו היא אבן הפינה להתנהלות העסקית של קוט. כל יחסי הגומלין עם לקוחות, מוכרים, ספקים, בעלי מניות ועובדים אחרים יתנהלו מתוך יושרה, כנות וכבוד הדדי.

השאיפה המתמדת שלנו למצוינות

על קוט לשאוף למצוינות ללא הפסק. אסור לנו להיות מרוצים מקוט כפי שהיא כיום. קוט יכולה ותהיה טובה יותר מחר.

הנכס החשוב ביותר שלנו – העובדים

קוט תשאף לבנות צוות שיזכה להסמכה ולעידוד ויהיה מסור לשיפור עצמי, לצמיחה במישור המקצועי ולניצחון. המשמעות היא שקוט לא תקבל כל התנהגות פוליטית או ביורוקרטית. בשפה פשוטה: עליכם להשתדל תמיד “לעשות את הדבר הנכון” בכל יחסי הגומלין שלכם עם אחרים.

בעלי המניות שלנו

קוט היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה ולכן, יש לה חובה כלפי בעלי המניות לשאוף להגדיל את ערכה ולהגן על ההשקעה שלהם בתוקף. לקוט יש חובה כלפיהם “לעשות את הדבר הנכון” ללא הרף בכל פן של הפעילויות שלנו. המשמעות היא שקוט מוכרחה להיות במיטבה, הן מבחינה תחרותית והן מבחינה ערכית. בכל יום תשאף קוט להגדיל את השווי של בעלי המניות.

 1. ציות לחוקים

הפעילויות העסקיות של קוט יתנהלו בהתאם לכל החוקים והתקנות. בכל המצבים, כולל אלה בהם אין חוק שניתן ליישמו, החוק לא ברור או שמתקיים ניגוד בין חוקים, העסקים שלנו מוכרחים להתנהל באופן שלא יביך את קוט ולא יסכן אותה, לא כיום ולא בעתיד.

באופן כללי, אי הכרת החוק אינה מונעת ענישה. בהתאם לכך, עליכם להיות מודעים לחוקים הנוגעים לקוט ולוודא כי אתם מתנהלים בהתאם לחוקים אלו, כולל חוקים מקומיים. הקוד הזה מספק מידע בנוגע לכמה מהחוקים וסוגי המדיניות שיש להבחין בהם, אולם הדרכה בנוגע לשאלות ספציפיות ניתן לקבל מהיועץ המשפטי של קוט.

 1. ניגוד עניינים

 קוד מכירה בכך שאתם עשויים להשתתף בפעילויות חוקיות כלכליות, עסקיות ואחריות מחוץ להתקשרות שלכם עם קוט והיא מכבדת זאת. אולם פעילויות אלה מוכרחות תמיד להיות חוקיות וחופשיות מניגודים בנוגע לסוגי האחריות שלכם כעובדים של קוט. אסור לכם להשתמש לרעה במשאבים של קוט, בהשפעתה או בנכסיה, או לפגוע בשמה הטוב של קוט ובמוניטין שלה בכל דרך אחרת. “ניגוד עניינים” מתרחש כאשר העניינים האישיים, הכלכליים או הפרטיים שלכם (או האינטרסים של בני משפחה שלכם) מפריעים באופן כלשהוא – או אפילו נראים כמפריעים – לסוגי האחריות שלכם כלפי קוט ולאינטרסים שלה.

לא ניתן למיין ולקטלג את כל סוגי ניגודי העניינים שעלולים להתקיים. מצפים מכם להשתמש בשיקול דעת ובשכל ישר כדי להימנע לא רק מניגוד עניינים ממשי, אלא גם ממראית עין של ניגוד עניינים. כמה מהקווים המנחים השימושיים לכך הם:

הימנעות מקונפליקט:

 • חשפו בפני הממונים הישירים עליכם כל פעילות חיצונית, עניין כלכלי, או יחסים שעלולים לגרום לניגוד עניינים או אפילו להיראות כגורמים לניגוד עניינים.
 • השתמשו בשיקול דעת בכל העניינים האישיים והעסקיים שלכם.
 • לעולם אל תנצלו לרעה את המשאבים או הנכסים של קוט ואל תשתמשו בהם לכל מטרה מעבר למטרות עסקיות לגיטימיות של קוט.
 • השיגו אישור מהיועץ המשפטי לפני שתסכימו לקבל על עצמכם כל משרה כמנהל, דירקטור, יועץ או עובד בכל עניין עסקי אחר או פעילות שעלולה לגרום לניגוד עניינים או אפילו להיראות כגורמת לניגוד עניינים. אישור שכזה צריך להיות בכתב עם העתק שיישלח למחלקת משאבי אנוש ויישמר בתיק האישי של העובד.
 • לעולם אל תהיו מעורבים בכל פעילות שעלולה להתחרות בקוט באופן ישיר או עקיף.

דגלים אדומים המציינים אפשרות לניגוד עניינים:

 • עניין כלכלי בחברה שפועלת ביחד עם קוט או מולה, או שעלולה להשפיע על הפעילות העסקית של קוט.
 • עבודה נוספת שעלולה להפריע לעבודה שלכם בקוט, או לפתות אתכם להשתמש בשעות העבודה של קוט או בציוד שלה לפעילויות שאינן קשורות לתפקיד שלכם בקוט.
 • ניצול לרעה של המשאבים של קוט או השפעתה כדי לקדם עסק אחר או לסייע לו.
 • בשעה שאתם פועלים במסגרת התפקיד שלכם כעובדים של קוט, ניהול עסקים עם קרוב משפחה או חבר אישי קרוב, או העסקתו.

לא תמיד יהיה לכם ברור מתי אתם נמצאים בניגוד עניינים. לדוגמה: ניגוד עניינים יכול להתעורר אם מי מבני ביתכם הצטרף למתחרה, לקוח, ספק, או לכל חברה שיש לה קשרים עסקיים עם קוט, או שהוא הבעלים של אחד מאלה. אם יש לכם שאלות, המנהל שלכם או היועץ המשפטי יכולים לסייע לכם. עליכם לדווח למנהל שלכם או ליועץ המשפטי על כל ניגוד עניינים קיים או אפשרי.

כעובדים, מוטלת עליכם החובה להישאר חופשים מניגודי עניינים. זו חובה מתמשכת הדורשת מכם לפעול כלפי קוט בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר של צדק, הגינות ויושרה.

 1. פעילויות פוליטיות ותרומות; תרומות לצדקה

אין בכוונתה של קוט למנוע את ההשתתפות של העובדים שלה בפעילויות פוליטיות ובפעילויות קשורות, אבל אסור לכם לבצע תרומות פוליטיות בשמה של קוט באופן ישיר או עקיף, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהיועץ המשפטי. אתם רשאים לתמוך בפעילות פוליטית באמצעות תרומה אישית, בכפוף לכך שאתם תוודאו שאין כל מניעה רגולטורית או מגבלה על תרומה שכזו. אתם רשאים לתמוך בפעילות פוליטית באמצעות התנדבות על חשבון הזמן האישי שלכם לטובת מועמד או ארגון לבחירתכם, אולם אסור שפעילויות אלה יתנהלו על חשבון זמנה של החברה, או שיידרשו שימוש במשאבים של קוט, כגון טלפונים, מחשבים או אספקה, ואסור שפעילויות אלה יפריעו לפעילות העסקית של קוט או יתנגשו בעמדה הציבורית שלנו. אם יש לכם שאלות, המנהל שלכם או היועץ המשפטי יכולים לסייע לכם.

קוט מעודדת עובדים לתרום לארגוני צדקה לבחירתם, בכפוף לכך שאתם תוודאו שאין כל מניעה רגולטורית או מגבלה על תרומה שכזו, אולם ממש כמו בפעילויות פוליטיות, לעובדים אסור להשתמש במשאבים של קוט כדי לתמוך באופן אישי במוסדות צדקה או במוסדות אחרים ללא כוונת רווח שאינם נתמכים או זוכים לתרומה מקוט באופן ישיר. כל מוסד צדקה שנתמך בידי קוט יהיה כפוף לבדיקת נאותות של היועץ המשפטי, כדי להבטיח עמידה בכל החוקים המתאימים. כל התרומות צריכות להתבצע כיאות.

 1. מלחמה בשחיתות ובשוחד, כולל מתנות ובילויים

במהותו, שוחד הוא הצעה, הבטחה, נתינה, קבלה, הסכמה לקבלה או שידול לקבלת יתרון (כלכלי או אחר) כתמריץ או גמול על פעולה לא חוקית, הפרת אמון, או כל פעולה לא הולמת אחרת.

שוחד

כמו כל החברות, גם קוט כפופה לחוקים רבים שמקורם בארה”ב וגם מחוצה לה, חוקים שאוסרים על שוחד בכל צורה של הגדרה מסחרית. הכלל כאן פשוט – אל תשחדו איש לעולם, מכל סיבה שהיא, ואל תקבלו שוחד מאיש. לקוט יש גישה של “אפס סובלנות” לכל צורות השוחד והשחיתות בעסקיה. עליכם להיזהר גם כשאתם נותנים או מקבלים מתנות ומשלמים בעד בילויים או מחוות עסקיות אחרות או מקבלים אותם במתנה בשמה של קוט. אנו מבקשים להימנע מכל אפשרות שהמתנה, הבילוי או מחווה עסקית אחרת ייתפסו כשוחד, או ככוונה להשפיע על פעילות עסקית עם צד אחר, ללא קשר למעמדה של קוט כספקית או כרוכשת.

פקידי ממשל

הצעה, שידול או קבלה של כל מתנה, בילוי, תשר, או כל מחוות עסקיות אחרות, או תשלומים שעלולים להיתפס כשוחד, הופכים לבעייתיים במיוחד אם הם כוללים מעורבות של פקידי ממשל. עסקאות עם ממשלות מוגדרות בחוקים מיוחדים, השונים מהחוקים הנהוגים לגבי עסקאות עם גופים פרטיים. מספר חוקים במדינות שונות ברחבי העולם, כולל החוק למניעת שחיתות בארה”ב (FCPA), פקודת השוחד בבריטניה וועידת הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD) למניעת שיחוד פקידי ממשל זרים, אוסרים במפורש על הצעה למתן או מתן של כל דבר בעל ערך לפקידי ממשלה, מתוך כוונה להשפיע על עבודתם או להבטיח יתרון שאינו הולם. הגדרה זו כוללת לא רק מתנות רגילות, אלא גם דברים כמו נסיעות, תרומה פוליטית או לצדקה והצעות עבודה. אין סף כספי – כל סכום עלול להיחשב כשוחד.

מתנות ובילויים

הכנסת אורחים סבירה ופרופורציונלית או הוצאות לקידום מכירות, שמטרתן שיפור התדמית של קוט, תצוגה טובה יותר של המוצרים והשירותים של קוט, או ביסוס יחסים ידידותיים, מוכרות כחלק חשוב ומבוסס בעסקים. אסור לכם לקבל מתנות או בילוי מלקוח, ספק, או מכל מי שמנסה לעבוד מול קוט או איתה, אלא אם אין בצדם הזמנה והם אינם יוצרים כל מחויבות מצדכם. קבלת מתנה שערכה יותר מפעוט, או בילוי שהוא יותר מאירוע חברתי שגרתי, יכולים להיתפס כניסיון להשפיע בצורה לא הולמת על ההחלטות שלכם ביחס ללקוחות, ספקים, יועצים וכדומה. כאשר אתם שוקלים האם לקבל מתנה, בילוי, או טיול ולינה, עליכם לעיין באמות מידה אלו.

קבלת מתנות

אין לקבל מתנות בכל סכום שהוא. קוט ניסחה חוקים בנוגע לקבלת מתנות ועליכם מוטלת החובה לציית להם. החוקים נמצאים  במדיניות העולמית של קוט למניעת שחיתות ושוחד. עליכם לוודא שקראתם את החוקים הללו היטב ותמיד לפעול בהתאם לחוקים.

קבלת בילוי

בילוי עסקי מקובל, כמו ארוחת צהריים או ערב, הצגה, אירוע ספורט ודומה, הינו הולם אם טיבו סביר. המטרה של קבלת טובות עסקיות שכאלה מוכרחה להיות באופן מובהק לצורך שיחה עסקית, או טיפוח יחסים עסקיים טובים יותר. אין לקבל בילוי מכל סוג או ערך שהוא. קוט ניסחה חוקים בנוגע לקבלת בילויים ועליכם מוטלת החובה לציית להם. החוקים נמצאים  במדיניות העולמית של קוט למניעת שחיתות ושוחד. עליכם לוודא שקראתם את החוקים הללו היטב ותמיד לפעול בהתאם לחוקים.

קבלת טיול ואירוח

אסור לכם לקבל תשלום, מתנה, נסיעה בחינם, אירוח, או כל הוצאות נסיעה אחרות, אלא אם אתם נוסעים כחלק מקבוצה שמתארחת אצל לקוח, ספק או יועץ, או אצל נציגיהם, הנסיעה קשורה לעסקים והמתנה או התשלום מדווחים ומאושרים מראש בידי המנהל שלכם. אם הצד השני משפה אתכם בעד הנסיעה, האירוח, או הוצאות אחרות ששולמו בידי קוט, עליכם להעביר את הסכום המדובר לידי קוט.

נתינת מתנות

אין להציע מתנות, להבטיח את נתינתן, או לתת מתנות מתוך כוונה להשפיע על צד שלישי לקבל או לשמור על עסקים או יתרונות עסקיים, או לגמול באספקה או שמירה של עסקים או יתרונות עסקיים, או להמיר בצורה מפורשת או משתמעת טובות או הטבות. קוט ניסחה חוקים בנוגע לנתינת מתנות ועליכם מוטלת החובה לציית להם. החוקים נמצאים  במדיניות העולמית של קוט למניעת שחיתות ושוחד. עליכם לוודא שקראתם את החוקים הללו היטב ותמיד לפעול בהתאם לחוקים.

הזמנת לקוחות וספקים לבילוי

אין להעניק בילוי מתוך כוונה להשפיע על צד שלישי לקבל או לשמור על עסקים או יתרונות עסקיים, או לגמול באספקה או שמירה של עסקים או יתרונות עסקיים, או להמיר בצורה מפורשת או משתמעת טובות או הטבות. קוט ניסחה חוקים בנוגע להזמנת לקוחות וספקים לבילוי ועליכם מוטלת החובה לציית להם. החוקים נמצאים  במדיניות העולמית של קוט למניעת שחיתות ושוחד. עליכם לוודא שקראתם את החוקים הללו היטב ותמיד לפעול בהתאם לחוקים.

תשלומים מקלים

לרוב, תשלומים מקלים, המכונים לעיתים “שימון”, הם תשלומים בסכומים פעוטים או מתנות קטנות, הניתנים לפקידים זוטרים או בדרגי הביניים, כדי לזרז או “להקל” על פעולה שהפקיד כבר אמור לבצע ממילא. אסור לכם לבצע תשלומים כאלו ואסור לכם להרשות לאחרים שעובדים אתכם לבצע אותם. קוט אינה מבחינה בין תשלומים מקלים לבין שוחד. כל סוג של תשלום שכזה אסור בתכלית האיסור, בין אם מדובר בסכום קטן או גדול, בין אם תשלומים שכאלה נחשבים לחלק מהתרבות העסקית המקומית או מקובלים בהתאם לחוק המקומי (דבר נדיר, אם בכלל) ובין אם לאו, ואפילו אם המתחרים של קוט נוהגים כך.

צדדים שלישיים

באופן כללי, אל תציעו דבר ללקוח, ספק או פקיד ממשל בתמורה ליחס ולטיפול מועדפים, לא באופן ישיר ואפילו לא באופן עקיף, דרך צד שלישי. עליכם לקבל אישור מראש מהיועץ המשפטי לפני שתיתנו משהו בעל ערך ללקוח, ספק או פקיד ממשל וכן, עליכם לוודא שכל תשלום כזה שקיבל אישור, מתועד כראוי. בנוסף, קוט עלולה להיחשב כאחראית לשוחד שניתן בידי מישהו (כמו עובד, חברת בת, או סוכן או יועץ של צד שלישי) הפועל מטעמה של קוט. נקטו משנה זהירות כאשר אתם מעריכים את כוונותיו של צד שלישי שעשוי ליצור יחסי גומלין עם אחרים בשמה של קוט. אל לכם להיות מעורבים בקשר עם צד שלישי שכזה, אם יש סיבה להאמין כי הצד השלישי עשוי לנסות לשחד לקוח, ספק או פקיד ממשל. בנוסף, ודאו כי כל הצדדים השלישיים שאתם מעורבים בפעילות איתם מסכימים להישמע להנחיות למלחמה בשחיתות ובשוחד כפי שהן מנוסחות בקוד זה.

 1. תיעוד חשבונות

קוט נדרשת להמציא מסמכים ודוחות רבים לוועדה לניירות ערך ולבורסות (“SEC”) של ארה”ב, לשלטונות הפיקוח על ניירות הערך בקנדה ולרגולטורים אחרים. חומרים אלה וכל מסמכים ציבוריים אחרים של קוט, מוכרחים לכלול חשיפה מלאה, הוגנת, מדויקת, ניתנת להבנה ומוגשת בעיתוי הנכון.

עליכם להכיר את הליכי הבקרה והנהלים לגילוי נאות של קוט ואת הבקרה הפנימית שלה על דוחות פיננסיים ולציית להם. אתם אחראיים ומחויבים לדווח דיווח מדויק של כל ההעברות בהן אתם מעורבים באופן ישיר. תיעוד אמין ומדויק חיוני לקוט כדי לעמוד במחויבויות החוקיות והפיננסיות שלה וכדי לנהל את ענייניה. עליכם לנהל את הפנקסים, התיעוד והחשבונות באופן שידגים ניהול חשבונות מדויק והגון של כל העסקאות והשימוש בנכסים ויציג אותם בפירוט סביר. תשלומים שמבוצעים בידי קוט בעבור טובין ושירותים ייתמכו בכל המקרים בחשבוניות או מסמך הולם אחר שישקף את המטרה האמתית של התשלום. תשלומים יכולים להתבצע רק לאנשים או לעסקים שמספקים את הטובין והשירותים, אלא אם החריגה מנוהל זה אושרה מראש בידי המנהל שלכם.

אסור לזייף תיעוד ורשומות של קוט. אין לאשר גיליון עסקאות לא מאוזן, הסכמים והתחייבויות ואין להחזיק בהון או נכסים שאינם רשומים, אלא אם הדבר הותר בחוק ישים או בתקנה. אם הדבר מותר, עסקאות, הסכמים, התחייבויות וחשבונות שכאלה, אם הם חומריים, צריכים להיות מדווחים ל-SEC בדיווח מתאים. כל שאלה בנושא זה יש להפנות למנהל הכספים של קוט או ליועץ המשפטי.

פקידים ומנהלים צריכים לנהל מערכת חשבונות אינטרנטית עם בקרה:

 • שמונעת תיעוד עסקאות לא מאושר, לא מתועד או לא מדויק.
 • שמאפשרת הכנת דוחות הכספיים המבוססים על עקרונות החשבונאות המקובלים.

עליכם לשתף פעולה בצורה מלאה עם הנהלת החשבונות של קוט ועם מחלקת ביקורת הספרים האינטרנטית, כמו גם עם רואי החשבון העצמאיים של קוט והיועצים המשפטיים שלה. בנוסף, מונו מנהלים שתפקידם לוודא כי צדדים שלישיים שיוצרים את התיעוד והרשומות של קוט או מעדכנים אותם יפעלו בהתאם לחוקים אלו.

 1. הגנה על הנכסים של קוט

יש לכם אחריות להשתמש באופן נכון בנכסים של קוט ולהגן עליהם. נכסים יכולים להיות מוחשיים (כמו בניינים, רהיטים, מערכות מחשבים וציוד, מלאי, כלים ושטרות כסף), וגם לא מוחשיים (כמו סודות מסחריים, זמן עבודה, אסטרטגיות שיווק ותמחור). כל המידע האלקטרוני שמועבר או נשמר במערכות המידע של קוט מהווה נכס של קוט ויש לשמור עליו כראוי ולהשתמש בו רק למטרות הקשורות לעבודה.

שימוש אישי בנכסים של קוט

מצפים מכם להשתמש בשכל הישר כאשר אתם משתמשים בנכסים של קוט כאשר אתם מבצעים משימות אישיות שגרתיות במהלך הזמן שאינו מוקדש לעבודה, כמו ביצוע שיחות טלפון אישיות, שימוש בפקסימיליה, שליחת דואר אלקטרוני פרטי וכניסה לאתר מסחריים מקובלים למשך זמן קצר. ייתכן כי הגישה לדואר האלקטרוני ולאינטרנט תהיה מפוקחת בהתאם לחוק ואין הבטחה לפרטיות בנושא זה. הגישה לאתרים המכילים תוכן גזעני, פורנוגרפי, הימורים או חומר לא הולם אחר, אסורה בהחלט. חשוב שכל אחד מאתנו יכיר את מדיניות “התקשורת האלקטרונית” של קוט ויציית לה. דוגמאות ספציפיות אחרות לשימוש לא הולם בנכסים של קוט הן שימוש אישי ברכבי החברה למטרות שאינן עסקיות, בכלים של החברה או בציוד שלה, בדואר שהחברה משלמת בעדו, באספקה של החברה, שימוש בנכסים של החברה לצורך רווח אישי ושיחות למדינות זרות על חשבון החברה.

ניצול הזדמנויות תאגידיות

יש לכם חובה כלפי קוט לקדם את האינטרסים שלה כאשר יש הזדמנות לכך. אסור לכם לנצל הזדמנויות המתגלות באמצעות השימוש בנכסים של קוט, המידע או התפקיד שלה, לצרכים האישיים שלכם, או לטובת חברים או בני משפחה.

 1. קוד אתי לבעלי תפקידים בכירים

מתן מידע מדויק ומהימן למשקיעים של קוט הוא בעל חשיבות עליונה לצוות ההנהלה של קוט ולחבר המנהלים שלה. נהלים אתיים מנחים את פילוסופיית הניהול של קוט לניהול העסקים שלנו וחבר המנהלים שלנו מחויב להתנהל בהתאם לסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר. קוט אימצה קוד אתי נוסף המיועד ספציפית לבעלי התפקידים הבכירים בחברה.

 1. העובדים שלנו

קוט שואפת ליצור מקום עבודה כולל ובטוח לעובדים ולשותפים העסקיים שלנו. מגוון המדיניות והתכניות שלנו מיועד לקדם הגינות וכבוד כלפי כל בני האדם ולטפח סביבת עבודה המעריכה מגוון והכללה. קוט לא תסבול אפליה, הטרדה או נקמנות. התנהגויות המסכנות את העובדים או השותפים העסקיים שלנו אסורות בתכלית האיסור.

הזדמנויות העסקה שוות

קוט גאה להיות מעסיק המעניק שוויון הזדמנויות והעדפה מתקנת. המטרה של קוט היא להעסיק כוח עבודה המשקף באופן סביר את מגוון הכישרונות בעלי ההסמכה הזמינים בשווקי העבודה הרלוונטיים. קוט שואפת לגייס, להכשיר ולשמר בתפקידם את האנשים המוכשרים ביותר מתוך מאגר מועמדים מגוון.

קוט מבססת החלטות תעסוקתיות, כולל החלטות בדבר מיון, הכשרה ושכר, על כישורים, מיומנויות וביצועים אישיים. היא לא מבססת החלטות אלו על מאפיינים אישיים או מעמד, כמו גזע, צבע, מין, הריון, מוצא, אזרחות, דת, גיל, מוגבלות, שירות צבאי, מגדר, העדפה מינית, מצב משפחתי ו/או מידע גנטי. קוט מחויבת לשוויון הזדמנויות בהעסקה ולציות מלא להוראות החוקים ולרוח החוקים בדבר אי אפליה, העסקה הוגנת ומגוונת במדינות בהן היא פועלת.

סביבת עבודה ללא הטרדות

קוט שואפת ליצור סביבת עבודה חופשיה מהטרדות. קוט לא תסבול התנהגות שאינה הולמת או הטרדות של העובדים שלנו או של שותפינו העסקיים או כלפיהם. המדיניות שלנו נגד הטרדות מגדירה הטרדה ככל התנהגות:

 • שמפריעה באופן לא סביר לעבודתו של האדם, או
 • שיוצרת סביבת עבודה מאיימת ,עוינת, נצלנית או פוגענית.

העובדים שלנו צריכים:

 • לנהוג בכבוד כלפי כל אדם
 • ולהימנע מהתנהגות מילולית או גופנית שיש בה אפשרות לפגיעה או שהיא אינה רצויה, כולל הכפשות, כינוי בשמות, בדיחות, נגיעות וכל פעולה אחרת שעלולה להיתפס כמטרידה או מאיימת.

המנהלים צריכים:

 • לפקח על ביצוע מגוון המדיניות והתכניות של קוט באופן הולם, עקבי ושאינו מפלה.
 • לפקח על סביבת העבודה ולנקוט צעדים למניעת התנהגות שאינה הולמת ולטפל בה.
 • לתמוך במדיניות ובתכניות שלנו לשוויון הזדמנויות והעדפה מתקנת.
 • ולבצע התאמות סבירות ליצירת סביבת עבודה מתאימה לבעלי מוגבלויות בהתאם לחוקים.

קוט תעניש את מי שיפעל באופן לא מקובל. ראו סעיף 18 בקוד זה לתיאור של פעולות ענישה אפשריות.

יחסים אישיים

קוט מבקשת להימנע אפילו מראית עין של העדפה בסביבת העבודה. אנשים עם קרבה אישית לא צריכים להיות ביחסי עובד/מעביד, או במשרות אחרות בעלות סמכות שעלולות להשפיע על החלטות העסקה זה כלפי זה.

אם אתם מוצאים את עצמכם במצב כזה, עליכם לדווח על כך למחלקת משאבי אנוש. היועץ המשפטי יפעל ביחד עם המנהל שלכם כדי לבחון את השינוי ביחסים או במעמד האישי, אם נדרש לדווח עליו ואילו צעדים יש לנקוט.

התנהגות אלימה, אלכוהול וסמים

קוט מבקשת ליצור סביבת עבודה שמגנה על הבריאות והבטיחות של העובדים שלנו ושל שותפינו העסקיים. זו הסיבה לכך שקוט אוסרת על התנהגות מאיימת, איומים ופעולות אלימות בסביבת העבודה. זו גם הסיבה לכך שקוט דורשת סביבת עבודה נקיה מסמים ומאלכוהול. עליכם להגיע לעבודה כשאתם נקיים מההשפעות השליליות של סמים או אלכוהול וכשאתם מסוגלים לבצע את המטלות של עבודתכם.

ה”מדיניות לאי שימוש בחומרים אסורים ובאלכוהול” שלנו אוסרת עליכם להשתמש בסמים לא חוקיים ובאלכוהול במקום העבודה או בשטח שבבעלות קוט, או להתייצב לעבודה עם רמות סמים או אלכוהול שניתנות לגילוי בבדיקה במשך זמן העבודה. בנסיבות מסוימות, ייתכן שתתבקשו לבצע בדיקות לגילוי סמים או אלכוהול כתנאי להמשך העסקתכם.

כדי לסייע לכם לציית למדיניות שלנו לאי שימוש בחומרים אסורים ובאלכוהול, קוט עשויה להציע לכם יעוץ או תכניות גמילה שונות.

 1. מידע פנים

חוקי ניירות הערך של קנדה ושל ארצות הברית אוסרים על רכישה או מכירה של ניירות ערך של חברה בידי אדם שהיה מודע למידע מוחשי על החברה הזאת, מידע שבדרך כלל, אינו גלוי לציבור. חוקים אלו אוסרים גם על אנשים המודעים לחומרים ומיידעים מוחשיים שאינם ציבוריים שכאלה, לגלות את המידע הזה לאחרים שעלולים לסחור בהם. קוט אימצה “מדיניות מידע פנים” לדירקטורים שלה, למנהלים, העובדים והיועצים, בכל הנוגע לסחר בניירות הערך של קוט, כמו גם בניירות ערך של חברות הנסחרות בבורסה איתן יש לקוט יחסים עסקיים.

מדיניות מידע פנים אוסרת על מסחר בניירות ערך של קוט, באופן ישיר או באמצעות בן משפחה, או אנשים או ישויות משפתיות אחרות, כאשר אתם מודעים למידע מוחשי חסוי הקשור לקוט. מדיניות מידע פנים אוסרת על סחר בניירות ערך של כל חברה אחרת כאשר אתם מודעים למידע מוחשי חסוי הקשור לחברה הזאת, מידע שהושג במהלך עבודתכם בקוט. תחת מדיניות מידע פנים, אסור לכם להעביר או למסור מידע מוחשי חסוי לאחרים, או להמליץ למישהו לרכוש או למכור ניירות ערך כל עוד אתם מודעים למידע שכזה. סוגי ההתנהלות האלה, הידועים כמתן “טיפים”, מפרים גם את חוקי ניירות הערך ויכולים להסתיים באותם עונשים פליליים ואזרחיים החלים על סחר במידע פנים.

כדי לסייע במניעת הפרה של חוקי ניירות הערך מתוך היסח דעת וכדי להימנע ולו ממראית עין של מסחר על בסיס מידע פנים, מדיניות מידע פנים אוסרת על עובדים מסוימים מלסחור בניירות הערך של קוט במהלך תקופות רבעוניות ואף במהלך תקופות קצרות ומוגדרות יותר. מדיניות מידע פנים דורשת גם מעובדים מסוימים לקבל אישור מראש לכל אחזקותיהם בניירות הערך של קוט. אתם תקבלו הודעה אם אתם כפופים להליכים אלה של מניעת מסחר או קבלת אישור מראש.

ללא קשר לשאלה האם אתם כפופים לתקופות של מניעת מסחר, או האם תקופת מניעת מסחר שכזו נמצאת בתוקף, מסחר על סמך מידע פנים מוחשי חסוי מהווה פשע. קוט תשתף פעולה עם הרשויות בחקירת מסחר במניות של קוט וייתכן שהיא אף תנקוט פעולה שעלולה להגיע עד לפיטורים בשל הפרה של מדיניות מידע פנים.

 1. תחרות הוגנת

קוט משתלבת במסחר תחרותי, חופשי והוגן בכל העולם וקוט מאמינה כי תחרות הוגנת וחסרת מגבלות חיונית להפעלתה של מערכת של יוזמה חופשית. ברוב המדינות יש חוקים (שנקראים, לרוב, חוקי “פיקוח על הגבלים עסקיים” או “תחרות”) האוסרים על הגבלת סחר באמצעות פעילויות כגון תיאום מחירים, הקצעת לקוחות או שטחי מסחר וניצול לרעה של עמדת כוח בשוק. קוט מוכרחה לציית לחוקים הללו. החוקים הללו היוו ועודם מהווים תרומה משמעותית לשוק החופשי שקוט פועלת בו. עליכם להתאמץ לפעול באופן הוגן מול הלקוחות של קוט, ספקיה, המתחרים שלה ועובדים אחרים. אסור לכם לנצל מישהו באופן לא הוגן באמצעות מניפולציה, הסתרה, ניצול לרעה של מידע חסוי, מצג שווא של עובדות מהותיות, או כל פעולה לא הוגנת אחרת. אסור להיות מעורבים בקנוניה, דיון בדבר אי-תחרותיות ו/או הסכם עם מתחרים ואחרים. אלה כוללים: הסכמים לתיאום מחירים או הקצעה או חלוקה של שווקים או לקוחות; החרמה או סירוב לסחור עם לקוחות או ספקים ללא סיבה עסקית לגיטימית; או מעורבות בכל התנהגות אחרת המגבילה את התחרות בצורה לא חוקית. בחירת ספקי הטובין והשירותים לקוט תתבסס על קריטריונים אובייקטיביים שיכללו איכות, מחיר, שירות והתועלת הכללית לקוט.

קוט מגנה בקנאות ובזהירות על האסטרטגיה שלה ועל מידע אחר. כל גילוי למתחרה, או למשתתף אחר בסחר בשוק, גם ללא כוונה, עלול להשפיע לרעה על עסקיה של קוט. שיחה או החלפת מידע רגיש מבחינה תחרותית, במיוחד עם מתחרים, אסור בתכלית האיסור. דוגמאות לסוגי מידע זה כוללות מחירים, עלויות, תכניות שיווק ומחקרים, תכניות ייצור ויכולות. עליכם להיוועץ ביועץ המשפטי של קוט לפני כל שיחה כזו עם מתחרה. אם מתחרה יוזם שיחה הכוללת את הנושאים האלה או כמה מהם, עליכם לסרב להשתתף בשיחה ולדווח על כך ליועץ המשפטי של קוט.

אם אתם חברים בעמותות סחר, או משתתפים בכינוסים או ועידות, או בפעילויות שגרתיות אחרות עם מתחרים, לקוחות או ספקים, אתם נדרשים להיות זעירים במיוחד שלא לחשוף מידע שכזה. חוץ מאשר המנכ”ל, שהשתתפותו באירועים כאלה מותרת מתוקף תפקידו ובהתאם לשיקול דעתו, השתתפות של עובדים באירועים כאלה צריכה לקבל אישור מוקדם של אחד הגופים הבאים בהתאם לתפקידכם:

עובדי היחידה העסקית:

חבר בוועדת הניהול של קוט

עובדי התאגיד:

סגן הנשיא לענייני כוח אדם, היועץ המשפטי, סמנכ”ל כספים, מנכ”ל, או סמנכ”ל רכש

חבר בוועדת הניהול של קוט:

מנכ”ל

אישורים אלה מוכרחים להינתן בכתב והעתק שלהם יישלח למחלקת משאבי אנוש המתאימה ויישמר בתיקו האישי של העובד.

 1. מידע חסוי

מידע חסוי ומידע פנימי

במהלך קיומה של מערכת היחסים שלכם עם קוט, תהיה לכם גישה למידע חסוי הקשור לקוט ולעסקיה. מידע חסוי כולל את כל המידע הלא ציבורי שאם יתפרסם, הוא עלול להיות שימושי למתחרים או להזיק לקוט או ללקוחותיה. דוגמאות למידע חסוי כוללות: (א) כל מערכת תחרותית, מידע או תהליכים; (ב) מידע לא ציבורי בדבר הפעילויות של קוט (כולל מידע על תמחור ועלויות), תוצאות, אסטרטגיות ותכניות; (ג) מידע לא ציבורי בדבר התכניות העסקיות של קוט, התהליכים העסקיים שלה ויחסיה עם לקוחות; (ד) מידע לא ציבורי על עובדים; (ה) מידע לא ציבורי שהתקבל במהלך העסקתכם ונוגע ללקוחות ולספקים, כולל לקוחות וספקים פוטנציאליים; (ו) מידע לא ציבורי בדבר הטכנולוגיות של קוט, המערכות שלה ומוצרים קנייניים ו (ז) סודות מסחריים, כדוגמת נוסחאות של משקאות.

במהלך קיומה של מערכת היחסים שלכם עם קוט ואף לאחר מכן, עליכם לשמור ולהגן על החשאיות של מידע חסוי שקיבלתם או יצרתם ויש לו קשר לפעילויות שלכם למען קוט או בשמה. אין לגלות מידע חסוי לאנשים, כולל עובדים אחרים של קוט, שאינם מאושרים לקבל את המידע הזה, או שאין להם צורך לדעת את המידע. היוצאים מן הכלל היחידים הם כאשר גילוי שכזה אושר כראוי בידי הלקוח או הספק או עובד מתאים מטעמה של קוט, או שהדבר נדרש בחוק או לצורך הליך חוקי או משפטי. כל שאלה בנושא זה יש להפנות ליועץ המשפטי של קוט.

עליכם לנקוט אמצעי זהירות כדי להימנע מגילוי לא מאושר של המידע החסוי של קוט. לעולם אין לחשוף מידע חסוי במקומות ציבוריים. עליכם גם לוודא כי רשומות עסקיות, מסמכים ודואר אלקטרוני מופקים, מועתקים, נשלחים בפקסימיליה, מתויקים, מאוחסנים ומושלכים או מושמדים באמצעים שנועדו למזער את הסיכון לכך שאדם לא מורשה עלול לקבל גישה לחומר חסוי. בנוסף, יש להגן ולאבטח כראוי מחשבים ואזורי עבודה כדי למנוע גישה לא מורשית.

מידע על מתחרים

כל מידע שקוט מספקת ומפיצה צריך להיות מדויק ואובייקטיבי, כולל מידע הנוגע למתחרים שלנו. אסור לכם לומר אמירות שקריות או מטעות על המתחרים שלנו, המוצרים או השירותים שלהם. השגת מידע על המתחרים של קוט הינה נוהג מקובל וחשוב, בתנאי שהפעולה בוצעה באופן ראוי, חוקי ואתי. יש מגבלות לאופנים בהם ניתן לאסוף מידע שכזה, במיוחד לגבי מידע חסוי. קוט צריכה להיזהר שלא לחצות את הגבול ולא לפעול באופן בלתי הולם, כאשר היא מנסה להשיג מידע על המתחרים שלה. ברור שיהיה זה בלתי הולם להשיג מידע חסוי על המתחרים שלנו באמצעות מצג שווא, הונאה או הולכת שולל ביודעין.

אם אתם חברים בעמותות סחר או משתתפים בכינוסים או ועידות, או בפעילויות שגרתיות אחרות עם מתחרים, לקוחות או ספקים, אתם נדרשים להיות זעירים במיוחד שלא לחשוף מידע רגיש.

 1. קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני של קוט (סמלי המסחר שלנו, הלוגואים, זכויות היוצרים, הסודות המסחריים, הידע המעשי והפטנטים) נמנים על הנכסים המהותיים ביותר שלנו. שימוש לא מורשה בהם עלול להביא לאובדנם או לנזק חמור לערכם. כל שימוש בסמלי המסחר או בלוגואים של קוט צריך להיות מאושר מראש בידי היועץ המשפטי. דווחו ליועץ המשפטי על כל חשש לשימוש לרעה בסמלי המסחר, הלוגואים או כל קניין רוחני אחר של קוט.

כמן כן, כבדו את הקניין הרוחני של אחרים. שימוש לא הולם בקניין הרוחני של אחרים עלול לחשוף את קוט ואתכם לעונשים שונים, פליליים ואזרחיים. אנא, בקשו ייעוץ מהיועץ המשפטי לפני שאתם משדלים, מקבלים או משתמשים במידע קנייני מאחרים, או מאפשרים לאחרים להשתמש או לקבל גישה למידע הקנייני של קוט. עליכם גם לבדוק עם היועץ המשפטי אם אתם מפתחים מוצר שנעשה בו שימוש בתוכן שאינו שייך לקוט.

מידע נוסף בנוגע להגנה על הקניין הרוחני ניתן למצוא ב”מדיניות של קוט בנוגע להגנה על קניין רוחני”.

 1. שמירה על הסביבה

קוט מחויבת לציית לכל החוקים והתקנות המתייחסים להגנה על הסביבה. למשל, מנהל בכיר של מפעל במתקני הייצור של קוט צריך להיות מודע לחוקים ולתקנות למניעת פגיעה באוויר ופליטה של מים (ביוב) וכן, בנוגע לאחסנה, היפטרות ושחרור של חומרים מסוכנים ופסולת שלהם במתקן המדובר. אי ציות לחוקים ולתקנות שכאלה, גם אם שלא במכוון, עלולה להסתיים בעונשים כבדים שיוטלו על קוט. בהתאם לכך, אם אתם חושדים באי ציות או הפרה של החוקים והתקנות הללו, יש לדווח על נסיבות המקרה מיד לממונה הישיר עליכם, למנהל המפעל בו מתבצעת העבירה לכאורה, או ליועץ המשפטי של קוט.

 1. איכות המוצר

ההצלחה שלנו תלויה ביכולתנו לייצר מוצרים איכותיים באופן עקבי למען הלקוחות שלנו. על כל מחלקה לקיים סטנדרטים לשמירה על איכות המוצר ובטיחותו, סטנדרטים שיעמדו בכל החוקים והתקנות. במיוחד, כל מתקן ייצור צריך לדבוק בשיטות הייצור הטובות. עליכם לבצע את הפעילויות שלכם בקוט באופן שישמור התקינות והאיכות של המוצרים של קוט.

 1. עסקים בין לאומיים

קוט מנהלת עסקים במדינות שונות ומגוונות והיא מחויבת לציית לחוקים ולתנות בכל מקום בו היא פועלת. כל העסקאות צריכות להתנהל בהתאם לחוקים.

ארה”ב, באמצעות החוק למניעת שחיתות (FCPA), בריטניה, באמצעות פקודת השחיתות בבריטניה, ומדינות רבות אחרות, אוסרות על תשלום או על הצעה של כל דבר ערך או שווה ערך לפקידי ממשל, מתוך כוונה לקבל יתרון עסקי או לשמור עליו. עליכם להיות מודעים למשמעות החמורה הפוטנציאלית של תשלום שאינו הולם, כולל מתנות. ה- FCPAדורש מקוט גם לשמור תיעוד של מסמכים וחשבונות ולקיים בקרה פנימית כדי לזהות תשלומים מכל סוג לפקידי ממשל. ראו גם סעיפים 6 ו-7 בקוד זה.

קוט לא תשתתף בכל החרמה שהוטלה שלא בידי ארה”ב או האומות המאוחדות והיא גם לא תספק מידע שעלול להתפרש כתמיכה בסנקציות והחרמות שכאלה.

 1. אישור תקינות

אתם אחראיים לפעולות שלכם ואתם אחראיים לקרוא את הקוד הזה ולהבין אותו. כדי לוודא שאתם מבינים את הקוד הזה ואת אמות המידה המצופות מכם להתנהלות עסקית וליושרה, אתם נדרשים לקרוא את הקוד הזה עם קבלתכם לעבודה או קבלת המינוי לתפקיד. לאחר מכן, עליכם למלא טופס אישור, אותו תקבלו ממחלקת משאבי אנוש, כדי:

 • לוודא שקראתם את הקוד הזה והבנתם אותו, שאתם מצייתים לקוד הזה ולסוגים אחרים של מדיניות של קוט ושתמשיכו לעשות זאת.
 • לגלות ניגודי עניינים אפשריים ולעלות חשש שייתכן שיש לכם לגבי ניגודים שכאלה או הפרות של הקוד.

בעלי תפקידים הבכירים בקוט צריכים לקבל אישור ייצוג ניהולי באופן רבעוני, אישור הכולל הצהרה כי בעל התפקיד הבכיר קרא את הקוד הזה והבין אותו. בנוסף, כדי להגדיל את המודעות לקוד הזה, מדי שנה קוט שולחת תזכורת בדואר האלקטרוני לכל העובדים ובה היא מעודדת את העובדים לחזור ולקרוא את הקוד הזה ומזכירה להם את חשיבות ההבנה של הקוד הזה והציות לו.

קוט מכירה בעובדה כי דברים משתנים. אם אתם נתקלים במצב חדש שעלול לגרום או להיתפס כגורם לניגוד עניינים או לחשש אחר להשפעה אחרת על כל תחום שכלול בקוד הזה, עליכם לדווח על כך למנהל שלכם באופן מידי. דירקטורים ו/או מנהלים בכירים צריכים לדווח על עניינים כאלה ליועץ המשפטי. בנוסף, כל עניין שכזה צריך להיות מדווח בטופס האישור שלכם.

את הקוד הזה, כמו גם את כל העדכונים התקופתיים, ניתן למצוא באינטרנט (הרשת הפנימית) של קוט. אי קריאת הקוד אינה פותרת אתכם מהציות לו. אם אתם לא בטוחים בקשר לפרשנות הנכונה של הקוד, או בקשר לאופן בו יש ליישם אותו במצב מסוים, עליכם להפנות את השאלות שלכם למשרד היועץ המשפטי או סגן הנשיא על גבי טופס בקשת עזרה.

EthicsPoint® Hotline

דיווח על חששות ובקשת עזרה

קוט מנהלת את עסקיה בכנות וביושרה. קוט מסתמכת על הסיוע של כל העובדים שלה כדי לשמר את הרמות הגבוהות ביותר של יושרה. אם נודע לכם על כל חשד לעוולה, עליכם לדווח על כך לקוט באמצעות שיחה עם המנהל שלכם, או על-ידי דיווח במערכת EthicsPoint®. עליכם לנקוט כל צעד אחראי כדי למנוע פגיעה בקוד של קוט.

כל עובד של קוט יכול ורשאי להשתמש במערכת הדיווח EthicsPoint® כדי לדווח באופן אנונימי על כל חשד לעוולה, הכולל עניינים אלו:

 • גניבת נכסים של קוט.
 • ענייני חשבונאות, בקרת פנים וביקורת ספרים.
 • אי ציות לקוד האתי להתנהלות עסקית.
 • הפרה של חוקי המדינה, העיר, או חוקים פדראליים.

אתם יכולים לדווח באמצעות האתר או הטלפון. אם תבחרו לדווח בטלפון, יענה לכם עובד שאינו מועסק בקוט, ייקח מכם את המידע שברשותכם ויעביר דיווח הולם להמשך פעולה וחקירה. דיווח כן שנעשה בתום לב יזכה להתייחסות רצינית ויטופל באופן הולם.

חל איסור על כל ניסיון לנצל לרעה את מערכת הדיווח EthicsPoint® כדי לפגוע במזיד באדם באמצעות האשמת שווא או עוולה אחרת.

האפשרויות הבאות זמינות לדיווח אנונימי על כל עוולה:

באמצעות הטלפון: היכנסו לכתובת https://cottcompanies.ethicspoint.com כדי למצוא את מספר הטלפון המקומי לדיווח בשיחת חינם.

ברשת האינטרנט: היכנסו לאתר המאובטח של EthicsPoint® בכתובת https://cottcompanies.ethicspoint.com והקישו על “מלאו דיווח חדש” או “דווחו על המשך טיפול”.

ראש מחלקת ביקורת פנים ידווח לוועדה לביקורת פנים של קוט מדי תקופה על הפרות וחשד להפרות של הקוד הזה שהובאו לידיעתו/ה, כמו גם על הפעולות שננקטו לתיקון ההפרה, אם ננקטו. הוועדה לביקורת פנים של חבר המנהלים שלנו, או יו”ר הוועדה לביקורת פנים, תוך התייעצות עם היועץ המשפטי, יבחנו את כל התלונות או החששות בקשר לענייני חשבונאות, בקרת פנים וביקורת הספרים שלנו.

מדיניות בנוגע לחשאיות ולאי נקמה

קוט תעשה כל שביכולתה בגבולות האפשר כדי לשמור על הפרטיות שלכם, אם תדווחו על הפרה, תעלו חשש, או אם אתם מעורבים בתלונה או בחקירה. קוט לא תסבול ענישה, נקמנות או כל פעולה שלילית אישית מכל סוג שהוא כנגד מי שדיווח בתום לב על הפרה אפשרית של הקוד הזה.

קוט אוסרת על נקמנות, הפלייה או מעורבות בכל פעילות תעסוקתית שלילית אחרת כנגד כל אדם, רק משום שבתום לב הם:

 • הגישו תלונה או דיווחו על הפרה.
 • משתפים פעולה או מסייעים לחקירה.
 • מסרו מידע בנוגע לחשד להפרה של חוק מדינה, עיר או חוק פדראלי, או הפרת המדיניות של קוט.

פסקה זו תתקיים אם מדובר באדם שהעלה את החשש לראשונה, או שיתף פעולה עם קוט או עם כל רשות חוקרת או פקידי ממשל. אם התגלתה הפרה, ינקטו צעדים לתיקונה, כולל צעדי ענישה כנגד המעורבים, בהתאם למוצהר. מידע נוסף לגבי צעדי הענישה מופיע בפסקה הבאה.

צעדי ענישה

במקרה של הפרה של הקוד הזה או מדיניות כתובה אחרת, תטפל קוט במפר מיד ובהתאם להליכי הענישה של קוט, כולל אבל לא מוגבל לנזיפה, תקופת מבחן, השהייה, הורדה בדרגה, או הפסקת התעסוקה. לדוגמה, אתם עלולים להיות חשופים לענישה אם:

 • לא תצייתו לקוד הזה או למדיניות אחרת של קוט.
 • תפרו חוקים או תקנות הנוגעים לקוט.
 • תעודדו עובד להפר את הקוד הזה, מדיניות של קוט, חוק או תקנה.
 • תסתירו מידע או תספקו מידע כוזב בנוגע להפרה של הקוד הזה, חוק או תקנה.
 • תתנקמו בעובד אחר שדיווח על הפרה אפשרית של הקוד הזה, חוק או תקנה, או שהוא משתף פעולה או עוזר לחקירה בדבר הפרה אפשרית שלהם.

אם אתם המנהלים של אדם שביצע הפרה והחקירה מעלה כי אתם התעלמתם מהקוד הזה, או מחוק או תקנה, ייתכן שגם עליכם יוטל עונש, כולל פיטורים מקוט.

כונתה של המדיניות הזאת היא לעודד עובדים ולאפשר להם להעלות חששות בתום לב בנוגע להתנהלות לא חוקית או מוטלת בספק, כדי למנות אנשי סגל לפני שנספק הודעות כל שהן מחוץ לקוט. למרות זאת, אין דבר במדיניות זו שנועד למנוע מעובד למסור מידע לסוכנות הממשלתית המתאימה, כמו SEC או משרד המשפטים, כאשר לעובד יש סיבה סבירה להאמין שארעה הפרה של החוק.

 1. כתבי ויתור

רק חבר המנהלים או ועדה ייעודית שחברים בה נציגים עצמאיים של חבר הנאמנים, רשאים להעניק כתבי ויתור מהחובה לציית לתנאים ולהוראות של הקוד הזה למנהל בכיר, בעל תפקיד בכיר (כפי שמוגדר בסעיף 9, קוד אתי לבעלי תפקידים בכירים) או דירקטור. הענקת כתב ויתור שכזה תדווח מיד בהתאם לנדרש בחוק. כל עובד אחר רשאי לבקש מהממונה הישיר עליו/ה כתב ויתור לציות לקוד וכתב ויתור שכזה יינתן רק לאחר אישור מראש מטעם היועץ המשפטי של קוט.

 1. תקנות לגילוי נאות

קוט מחויבת לגילוי נאות ובעיתוי הנכון של מידע על קוט, ללא יתרון לאנליסט או משקיע מסוים, באופן עקבי לתקנות של SEC בדבר גילוי נאות (הידועות גם כ”תקנות FD”). קוט מאמינה כי למען טובתה של קוט, עליה לשמור על דיאלוג שוטף, פעיל ופתוח עם המשקיעים בנוגע לביצועי העבר של קוט ולתחזיותיה לעתיד.

כדי לסייע בהבטחת עמידתה של קוט במטרות אלו, הטמיעה קוט מדיניות המפרטת לא רק את מי שרשאי לבצע גילוי שכזה בשמה של קוט, אלא גם את האופן המסוים בו יתבצע הגילוי. המדיניות הכללית של קוט היא שרק מנהלים בכירים מורשים של החברה, הבקיאים בפרטי המדיניות הזאת, יורשו למסור לציבור מידע על קוט.

מידע נוסף ניתן למצוא ב”מדיניות הגילוי הנאות” של קוט.