תקנון אתר פאוזה

ברוך הבא לאתר האינטרנט של פאוזה, חברת פתרונות הקפה הגדולה והמובילה בישראל

אנא קרא בקפידה את תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן – “תנאי השימוש“).

תנאי השימוש הינם מסמך משפטי מחייב ויחולו לגבי כל שימוש שתעשה באתר www.pauza.co.il (להלן – “האתר“), לרבות הזמנת ורכישת מוצרים באמצעותו ו/או רכישה טלפונית.

כל שימוש באתר ו/או ביצוע הזמנה דרכו מהווים הסכמתך לתנאי השימוש. במידה ואינך מסכים לאמור בתנאי השימוש במלואם וללא סייג, אנא הפסק מייד את גלישתך באתר.

השימוש בשירותי ותכני האתר כפוף לתנאי השימוש אשר חלים, ללא תנאי, על כל משתמש או מבקר באתר (כל אחד מהם ייקרא להלן – “המשתמש“) לאחר שנכנס לאתר.

במקרה שבו השימוש בשירותים והתכנים שניתנים באמצעות האתר מוסדר על ידי כללים ו/או הוראות מיוחדות כלשהן, אותם כללים והוראות ייחשבו כחלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, וביחד הם יהוו מערכת כללים אחת מאוחדת.

מפעילת האתר, פאוזה שירותי קפה בע”מ (להלן – “החברה“) רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין. לפיכך, החברה ממליצה לך לקרוא את הגרסה המעודכנת של תנאי השימוש באתר זה, בכל פעם שהנך עושה שימוש באתר.

רישום לאתר לצורך ביצוע רכישות:

 1. ביצוע רכישות דרך האתר דורש רישום לאתר, במסגרתו תידרש למסור פרטים אישיים, כגון שם, מספר תעודת זהות, כתובת וכיוצא באלה (להלן – “פרטי הרישום“). תנאי ראשוני לרישום ושימוש באתר הינו כי הנך בגיר מעל גיל 18 המחזיק באמצעי תשלום תקף.
 2. פרטי הרישום ייאספו וישמרו אצל החברה ו/או מי מטעמה, בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. אינך מחויב למסור את פרטי הרישום, אולם ללא מסירתם לא תוכל לבצע רכישות דרך האתר. מובהר כי בעת הרישום לאתר הנך יכול להסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת החברה ו/או מי מטעמה.
 3. על פרטי הרישום להיות מדויקים ועדכניים. מסירה של פרטי רישום שגויים ו/או חלקיים לא תאפשר ביצוע רכישות דרך האתר. מסירת פרטי רישום שגויים עשויה להיות אסורה על פי דין, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים החוקיים כנגד משתמש שמסר פרטי רישום שגויים.

הזמנת המוצרים ואמצעי התשלום:

 1. רכישת מוצרים דרך האתר תעשה באמצעות כרטיס אשראי בתוקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה, או באמצעות חברה המספקת שירותי סליקה באינטרנט (כל אחד מהם להלן – “המסלקה”), והיא כפופה לתנאי השימוש ודרישות האישור של המסלקה. דף התשלום עומד בתקן PCI DSS . החברה לא תכבד אמצעי תשלום נוספים.
 2. אם אינך מעוניין להזין את פרטי כרטיס אשראי באתר או להשתמש בשירותיה של חברה המספקת שירותי סליקה באינטרנט, באפשרותך להתקשר אל שירות הלקוחות של החברה בטלפון: *6055 או להשאיר את פרטייך דרך האתר, ונציג שרות טלפוני יחזור אלייך על מנת לבצע את הרכישה טלפונית.
 3. תנאי מוקדם לאישור הזמנת מוצר הינו אימות פרטי כרטיס האשראי שנמסר על ידך, וקבלת אישור המסלקה לחיוב הכרטיס. לאחר ביצוע ההזמנה תקבל אישור כי הזמנתך התקבלה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך בעת ביצוע ההזמנה. בהמשך, נציג שירות טלפוני של החברה יצור עימך קשר לוידוא פרטי ההזמנה
 4. החברה רשאית שלא לאשר ו/או למנוע ביצוע של הזמנה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, במקרה בו פרטי הרישום שנמסרו היו שגויים או לא מלאים, במקרה בו הפרת תנאי שימוש אלה (לרבות הפרה צפויה), או במקרה של אי קבלת אישור המסלקה. בכל מקרה כאמור, תיידע אותך החברה בסיבת אי אישור ההזמנה או מניעת ביצועה, ותשיב לו כל סכום ששולם על ידו, ככל ששולם.
 5. במקרה של עסקה כאשר קיימת טעות סופר בדף המוצר ו/או בהודעה כלשהי ו/או בעסקה, רשאית החברה להודיע למשתמש על הטעות ולתקן את פרטי דף המוצר ו/או ההודעה ו/או העסקה בהתאם. במקרה של תיקון כאמור יהא המשתמש רשאי לבחור לבטל את העסקה.
 6. בעת ביצוע ההזמנה, תוכל לבחור בין איסוף עצמי של המוצר המוזמן, לבין משלוח המוצר אלייך (בכפוף לאזורים אליהם מבצעת החברה משלוחים, כמפורט להלן). במידה ותבחר באיסוף עצמי, המוצר, תוכל לאסוף את המוצר שהזמנת בתוך 3 ימי עסקים ממקום מושבה של החברה ברחוב אהוד קינמון 43 בת ים. במידה ותבחר במשלוח המוצר, אספקת המוצר תתבצע על ידי החברה או מי מטעמה למקום המסירה שיצוין בהזמנה, בתוך זמן האספקה המצוין באתר בכפוף לאמור בסעיף 10 להלן.
 7. לתשומת ליבך, רשימת האזורים וזמני המשלוח המוערכים אליהם מבצעת החברה משלוחים נמצאת בלינק להלן- לחץ כאן לצפייה ברשימת האזורים
 8. כל זמני האספקה באתר מתייחס לימי עסקים בלבד (ימים א’ עד ה’, למעט ערבי חג, חגים וימי חול המועד), והם עשויים להשתנות ממוצר למוצר.
 9. החברה רשאית לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.
 10. עיכוב ואיחור באספקה. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפיך בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים ממועד שנתת הודעה בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות. הודעה בדבר עיכוב תינתן לחברה על ידיך בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-72 שעות מחלוף מועד האספקה הקבוע בדף המוצר. במידה ולא יידעת את החברה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.
 11. למיטב ידיעת החברה, המוצרים הנמכרים באתר קיימים במלאי. מוצרים שאזלו מהמלאי מוסרים מהאתר. על אף האמור, החברה לא תהא אחראית כלפיך במידה ויתגלה כי מוצר מסוים לא נמצא במלאי. במקרה כאמור, החברה תודיע לך תוך זמן סביר על אי הימצאותו של מוצר במלאי, ותאפשר לך לבטל את העסקה ללא כל עלות, או לרכוש מוצר חלופי אחר אשר מצוי במלאי החברה.
 12. אלא אם נאמר במפורש אחרת, כל המוצרים באתר הינם חדשים לחלוטין ויסופקו באריזתם המקורית יחד עם תעודת אחריות מאת החברה.
 13. אחריות והשירות על פי תעודת האחריות שנמסרת יחד עם כל מוצר ניתנים ע”י החברה המוצר בהתאם לתנאי תעודת האחריות של כל מוצר.

מחירים:

 1. המחיר בו תחויב בגין ביצוע ההזמנה הינו המחיר המופיע באתר בזמן ביצוע ההזמנה.
 2. החברה רשאית לשנות את המחירים המופיעים באתר, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי המחיר כאמור לא יחול על הזמנות אשר בוצעו ונקלטו בחברה טרם השינוי, גם אם טרם סופקו למשתמש.
 3. המחירים באתר כוללים מע”מ.

ביטול עסקה:

 1. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן – “החוק“), רשאי צרכן אשר רכש מוצר דרך האינטרנט או הטלפון, לבטל את הרכישה בהודעה בכתב (לרבות באמצעות פקס או דואר אלקטרוני) לעוסק ממנו נרכש המוצר, בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או קבל מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר.
 2. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאינה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך לגביו על ידי החברה, עלייך להחזיר את המוצר לנקודת האיסוף שתצוין על ידי החברה [רח’ אהוד קינמון 43 בת ים], בתוך 7 ימים ממועד משלוח הודעת הביטול לחברה. על המוצר להיות מוחזר באריזתו המקורית, ככל שהדבר אפשרי וסביר. החברה תחזיר לך את החלק ממחיר העסקה ששולם על ידך בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נשוא העסקה או 100 ש”ח, הנמוך מביניהם.
 3. במקרה בו המוצר שקיבלת היה פגום בעת קבלתו, יעשה כל מאמץ להחליף את המוצר במוצר תקין. אם תבחר בכל זאת לבטל את העסקה במקרה זה, אנו נאסוף את המוצר מהמקום בו נמסרו לך, וכספך יושב לך במלואו, ללא דמי ביטול.
 4. מובהר, כי בכל מקרה, לא ניתן לבטל עסקה עבור טובין פסידים והמשתמש לא יהיה זכאי לבטל עסקה לרכישת מוצרים משלימים, כגון קפסולות, פולי קפה, אבקות קפה וכיוצא באלה, אשר המשתמש עשה בהם שימוש.
 5. דרכי מסירת הודעה על ביטול עסקה בהתאם לסעיף 14ט לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981:

  במייל:  service@pauza.co.il

  בפקס: 0732169653

  בדואר רשום לכתובת: אהוד קינמון 43, בת ים ת.ד 3467

  בהודעה בע”פ לשירות לקוחות החברה בטלפון: 6055*

  בהודעה בע”פ לשירות לקוחות החברה בטלפון: 6055*

  בטופס יצירת קשר ייעודי בעמוד בקשה לביטול עסקה

קניין רוחני:

 1. האתר ותוכנו, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב האתר, תמונות המוצרים, סימני המסחר, הטקסטים וכל חומר אחר הכלול באתר שייכים לחברה ו/או לצדדים שלישיים, לפי העניין, והם מוגנים על פי דיני ישראל והדינים הבינלאומיים הרלוונטיים.
 2. אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, משום מתן רישיון או זכות להשתמש באיזה מסימני המסחר המוצגים בו, ללא ההסכמה בכתב של החברה, או של צד שלישי כלשהו אשר עשוי להיות הבעלים של סימן המסחר המוצג בדפי האתר.
 3. השימוש בתכנים באתר או בכל חלק מהם, לרבות שימוש באמצעות קישור מאתר אחר, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה, הינו אסור.

הגבלת אחריות:

 1. האתר ותכניו מוצגים לשימוש על ידי החברה “כפי שהם” (“AS IS”), בלא כל התחייבות מצד החברה. למרות שהחברה מנסה לדייק ככל שניתן בתכני המוצגים באתר, החברה אינה נותנת התחייבות או מצג כלשהו בקשר עם שלמות או דיוק המידע המוצג באתר. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה בגין תכונות המוצרים, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיך ודרישותייך.
 2. באחריותו הבלעדית של המשתמש לבדוק את האתר, והאחריות לכל סיכון אשר עשוי להיגרם מהשימוש באתר מוטלת על המשתמש בלבד. החברה, נושאי המשרה בה, עובדיה, או מי מטעמה, לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר, נלווה, תוצאתי, עקיף או עונשי הנובע מכניסה של   משתמש לאתר או כל שימוש שנעשה בו.
 3. אין באמור באתר זה או בתוכנו בכדי להגביל את החברה, בכל דרך שהיא.
 4. ככל שדין או חוק כלשהם קובעים כי השימוש באתר מיועד למבוגרים בלבד, חל איסור על קטינים לעשות שימוש באתר. יחד עם זאת, היה וקטין ביקר באתר מרצונו החופשי, כי אז לא תישא החברה באחריות לשימוש שנעשה כאמור, היה והאתר או שימוש בו עשוי להיחשב כבלתי הולמים לקטינים.
 5. החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל שינוי באתר או בכל חלק ממנו, כמו גם להפסיק או להשהות את הפעלת האתר או חלקוף באופן קבוע או זמני.
 6. החברה אינה נושאת באחריות לנזק ו/או חיסרון כיס אשר עשוי להיגרם לך כתוצאה משימוש באתר וביצוע רכישות באמצעותו, לרבות כתוצאה מעיכובים באספקת מוצרים שנרכשו דרך האתר.
 7. האתר עשוי להכיל קישורים היפר-קישורים או באנרים לאתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם בפיקוח החברה ואינם נבדקים על ידה, לרבות לעניין מהימנותם, חוקיותם והאבטחה בהם. אין בהכללת הקישורים באתר כדי להעיד על קשר כלשהו בין החברה לבין מפעילי האתרים אליהם מפנים הקישורים, וכל השימוש באתרים אליהם מפנים הקישורים הינו באחריות המשתמש בלבד. החברה לא תשא בכל חבות  מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם באתרים אלו או באתרים המקושרים לאתרים אלו.
 8. מבלי לגרוע מהאמור, אחריותה ו/או חבותה של החברה תהא מוגבלת לנזקים ישירים ומוכחים ולא תעלה על המחיר המלא ששילם המשתמש עבור מוצר או שירות בלבד.

החזרה של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני:

 1. בהתאם לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ב –2012 יתאפשר לרוכש מוצר למסור במועד האספקה של המוצר הנרכש, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה (מאותה קבוצת סיווג, שנועד לשימוש דומה לציוד הנמכר, בלא תלות בשם היצרן או היבואן של הציוד החשמלי והאלקטרוני או בסימן המסחר המופיע עליו), בכמות או במשקל הדומים למוצר שרכש הכול כקבוע בחוק הנ”ל.
 2. כל הרוכש מוצר חשמלי/אלקטרוני יוכל בעת האספקה של המוצר החדש למסור מוצר חשמלי/אלקטרוני דומה. כנגד כל מוצר חשמלי/אלקטרוני שנרכש ניתן להחזיר מוצר חשמלי/אלקטרוני אחד דומה בסיווגו, בגודלו ובמשקלו למוצר הנרכש ע”י הצרכן.
 3. השרות כנ”ל יינתן ע”י החברה ללא כל תשלום, בכפוף לכך שהמכשיר יהיה מנותק ומפורק וראוי לפינוי מיידי, למעט במקרים בהם המוביל של המוצר החדש יידרש ע”י הרוכש לפרק את המוצר הישן מתוך בית הרוכש, אז יהיה רשאי המוביל לבקש תשלום בגין הפרוק של המוצר הישן וכפי  שיוסכם בין המוביל לרוכש .
 4. להסרת ספק, במקרה בו רוכש ביצע רכישת מוצר ובעת אספקת המוצר מסר מוצר ישן כאמור לעיל ולאחר מכן בוטלה עסקת רכישת המוצר מכל סיבה שהיא, לא יהיה הרוכש זכאי להחזר המוצר הישן.
 5. לא תתאפשר החזרת מוצר במקרה שאיננו עומד בתנאים הנ”ל; או כשמדובר במוצר קטן שהצרכן ביקש שיסופק לו במועד מאוחר ממועד הרכישה. החזרת המוצר הישן תוכל להיעשות רק כנגד אספקת המוצר החדש.

שרות לקוחות:

 1. בכל בירור או שאלה בקשר עם הזמנה שבוצעה, הינך מוזמן ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של החברה בטלפון 6055* או בכתובת דואר האלקטרוני service@pauza.co.il

ההגנה על הפרטיות באתר:

 1. מדיניות החברה בנוגע למידע המופיע בדפי האתר הינה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, וניתן למצוא אותה במלואה – לצפייה במדיניות 

     יש לראות את מדיניות הגנת הפרטיות כחלק מתנאי השימוש.

ברירת דין ומקום שיפוט:

 1. על תנאי שימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב – יפו.

הודעות וכתובות

 1. כל הודעה לחברה על בהתאם לתנאי השימוש תעשה לפאוזה שרותי קפה בע”מ, רח’ אהוד קינמון 43 בת ים ת.ד. 3467 מיקוד 5913302, טלפון  03-6458844  פקס  03-6457799  מייל  service@pauza.co.il .

קנייה מהנה מפאוזה.